Неонатологија


Одделот за Неонатологија ги нуди најсовремените услови за третман на здрави новородени и полуинтензивна нега, кои вклучуваат употреба на врвна медицинска опрема како и едуциран персонал. Во одделот се спроведува системот мајка/дете (rooming in).

Во деновите по раѓањето, врз новороденчињата се применува ултразвучен и клинички скрининг на колкчиња, скрининг за хипотиреоза, ехокардиогравски и ултразвучен преглед на ЦНС, третман на постпородилна жолтица, давање на БЦГ и Хепатитис Б вакцина. Во состав на одделот постои современа лабораториска дијагностика како и можност за примена на дигитална ренгенска дијагностика.

Одделот располага со посебен простор за изолација на новородени со постпородилни инфекции и нивен соодветен стручен и навремен третман со адекватна терапија, како и 24 часовен мониторинг. Одделот е опремен со најсовремен транспортен инкубатор за новородени како и високо софистрицирано сопствено транспортно амбулантско возило достапно 24 часа. Полуинтензивната нега располага со 3 инкубатори со придружна опрема за интензивна нега (инфузиомати, перфузори, монитори, фото лампи, вормери, биличек, ултразвучен апарат ).

Услуги кои ги нуди неонатолошкото одделение:

  • Предпородилна едукација на родители и нега на новороденче
  • Едукација на мајките за успешно доење по системот „десет чекори до успешно доење” од тим на високо едуцирани сестри.
  • Реанимација, стабилизација и третман на новородените деца
  • TSH screening
  • Ортопедски и кардиолошки скрининг
  • Транскутано (бескрвно ) одредување на билирубин, како и лекување на хипербилирубинемиите со фототерапија

Во одделот за неонатологија функционира амбуланта каде перманентно се следат новородените во нивниот раст и развој. Тимот на неонатологија е составен од тројца неонатолози и високо едуциран медицински персонал.


Plodnost 0012 Dst 4922


НовостиОддел за Неонатологија

Prim. D-r Anica Apchevska Vasileva

Прим. Д-р Аница Апчевска Василева

Педијатар
D-r Margarita Kambovska

Д-р Маргарита Камбовска

Педијатар
D-r Marika Mishik

Д-р Марика Мишиќ

Педијатар
Rebeka Romanova-Aleksovska

Rebeka Romanova-Aleksovska

Chief Medical Nurse

Medical High School

Marina Tuntevska

Marina Tuntevska

Head Nurse

Medical High School

Tanja Stamatova

Tanja Stamatova

Medical Nurse

Bachelor in Nursing

Frosina Talevska

Frosina Talevska

Medical Nurse

Medical High School

Dragana Graoroska

Dragana Graoroska

Medical Nurse

Pharmaceutical High School

Marija Pavlovska

Marija Pavlovska

Medical Nurse

Medical High School

Suzan Drala

Suzan Drala

Medical Nurse

Medical High School

Violeta Anastasova

Violeta Anastasova

Medical Nurse

Medical High School

Silvana Bozinoska

Silvana Bozinoska

Medical Nurse

Associate Degree in Nursing

Merlinda Drala

Merlinda Drala

Medical Nurse

Medical High School

Anastasija Lozanovska

Anastasija Lozanovska

Medical Nurse

Medical High School


Prim D R Anica Apchevska

Pediatrician Specialist

Prim. D-r Anica Apchevska

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

D R Margarita Kambovska

Pediatrician Specialist

Д-р Маргарита Камбовска

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Rebeka Aleksovska

Chief Nurse

Ребека Алексовска.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Marina Tuntevska

Head Nurse

Marina Tuntevska

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Prim D R Anica Apchevska

Pediatrician Specialist

Prim. D-r Anica Apchevska

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

D R Margarita Kambovska

Pediatrician Specialist

Д-р Маргарита Камбовска

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Rebeka Aleksovska

Chief Nurse

Ребека Алексовска.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Marina Tuntevska

Head Nurse

Marina Tuntevska

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Prim D R Anica Apchevska

Pediatrician Specialist

Prim. D-r Anica Apchevska

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

D R Margarita Kambovska

Pediatrician Specialist

Д-р Маргарита Камбовска

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Rebeka Aleksovska

Chief Nurse

Ребека Алексовска.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Marina Tuntevska

Head Nurse

Marina Tuntevska

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Prim D R Anica Apchevska

Pediatrician Specialist

Prim. D-r Anica Apchevska

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

D R Margarita Kambovska

Pediatrician Specialist

Д-р Маргарита Камбовска

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Rebeka Aleksovska

Chief Nurse

Ребека Алексовска.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Marina Tuntevska

Head Nurse

Marina Tuntevska

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ


Plodonost Logo

ПЗУ Болница Плодност
Plodonost Logo

ПЗУ Болница ПлодностКонтакт


Закажи Преглед

Администрација Работно Време

ПОН-ПЕТ 08:00 – 19:00
САБ 08:00 – 13:00

Ординација по Педијатрија

Педијатрија Работно Време

ПОН-ПЕТ 08:00 – 13:30
САБ-НЕД Затворено


Локација

lokacija-plodnost

Болница Плодност се наоѓа на улица Асном бр.9 (на патот за лавчанска населба познато како Лавци). За насоки до нашата болница кликнете на подолниот линк.

©2022 Hospital Plodnost. All Rights Reserved.

mk_MK