45% УСПЕШНОСТ ВО ИВФ ПОСТАПКИТЕ

  • македонски

Работно време: : 24/7
  Контакт : +389 47 208 880

Конгрес на радиолошки технолози на Република Македонија

На 9-тиот Конгрес на радиолошки технолози на Република Македонија од меѓународен карактер, кој се одржа во Охрид од 4 до 6 мај, учествуваше и Фанче Јованоска, радиолошки технолог од Болница „Плодност“ Битола.

На конгресот беа презентирани повеќе теми од областа на магнетната резонанца, компјутерска томографија, искуства и процедури за работа, а беа споделени и меѓународните искуства со другите учесници и презентери-предавачи, околу најновите сознанија од овие области.