Interleukin-6 (IL-6) тест за Covid-19 инфекција!

Interleukin-6 (IL-6) тест за Covid-19 инфекција!

3 April 2021

Зошто е важно да се направи анализата IL-6?
IL-6 е цитокин што може да се покачи при разни воспаленија (вклучувајќи и COVID-19), инфекции, автоимуни нарушувања, кардиоваскуларни болести, некои видови на карциноми и др.IL-6 – ран индикатор за инфламаторен одговор на болест или повреда. Игра значајна улога во развојот и ескалацијата на цитокинска бура кај пациенти со COVID-19.

Тој е важен маркер што може да помогне во идентификувањето на овој интензивен инфламаторен одговор кај пациентите со COVID-19, и во следењето и прогнозата на нивната состојба. Вредностите на IL-6, секогаш мора да се интерпретираат заедно со клиничката слика на пациентот, во консултација со лекарот

Тестот кој ја мери концентрацијата на IL-6 во крвта е достапен во Плодност по цена од 1000 денари.

Постојат значителни докази и студии дека тешката форма на COVID-19 пропратена со тешка пневмонија, како и други оштетувања на органите, се должи на сериозен инфламаторен одговор и синдром на цитокинска бура, предизвикан од неконтролирано производство на цитокините – особено IL-6. 


Plodonost Logo

PZU Hospital PLODNOST Bitola
Plodonost Logo

PZU Hospital PLODNOST BitolaContact Us


Book an Appointment

Administration Working Hours

MON – FRI 08:00 – 19:00
SAT 08:00 – 13:00

Department of Paediatrics

Paediatrics Working Hours

MON – FRI 08:00 – 13:30
SAT – SUN CLOSED


Location

lokacija-plodnost

Hospital Plodnost is located at St. ASNOM no.9 (on the road to Lavchanska known as Lavci). For directions to our hospital click on the link below.

© 2023 Hospital Plodnost. All Rights Reserved.

en_US