45% УСПЕШНОСТ ВО ИВФ ПОСТАПКИТЕ

  • македонски

Работно време: : 24/7
  Контакт : +389 47 208 880

Амбуланта и дневна болница

Болница „Плодност“ располага со 4 амбуланти во кои што се вршат секојдневни гинеколошки прегледи од страна на докторите врз пациентите. Амбулантите се опремени со најнова технологија, која вклучува и најсовремени апарати за 4Д ехо дијагностика.

Во дневната болница се изведуваат краткотрајни интервенции и предоперативни анестезиолошки прегледи.

 

Амбуланти и дневна болница: