45% УСПЕШНОСТ ВО ИВФ ПОСТАПКИТЕ

  • македонски

Работно време: : 24/7
  Контакт : +389 47 208 880

Доктори

прим.д-р Таше Трпчевски

До сега Др Таше Трпчевски изведено preku 5000 лапароскопски и хистероскопски операции. Пионер е во лапроскопската хирургија во Македонија- 1995 год за прв пат ја воведува во нашата држава оперативната лапароскопија како метода за третман на хуманата репродукција и сите видови на заболовања на гениталните органи

Од 2003 година за прв пат ја воведува во Битола методата на ин витро оплодување(ИВФ)До сега има направено повеќе од 8000 ИВФ постапки и има усреќено повеке од 3000 семјства со методите на хумана репродукција(конзервативна ,асистирана и хируршка).

Резултатите се компарабилни со оние на познатите имиња во областа на репродуктивните технологии.

Образование:

– 1974 – 1980 година:
Универзитет св.Кирил и Методиј – Скопје
Медицински факултет – Скопје
Доктор на медицина

– 1986 – 1990 година:
Универзитет св.Кирил и Методиј – Скопје
Медицински факултет – Скопје
Специјалист гинеколог – Акушер

– 1991 – 1993 година:
Универзитет – Белград
Медицински Факултет – добива звање супспецијалист за стерилитет и инфертилитет каде хабилитира со темата: Comparison of laparoscopy, hysteroscopy and hysterosalpingography in infertile women.

– 2017 година
звање Примариус од МЛД

Јазици:

– Македонски (мајчин јазик)
– English (зборува, чита, пишува)
– Француски (зборува, чита, пишува)

Работно искуство:

1980 – 1986 година:
– Медицински Центар „Д-р Трифун Пановски“ – Битола
Лекар по општа пракса

1986 – 2006 година:
– Медицински центар „Д-р Трифун Пановски“ – Битола
спец. по гинекологија и акушерство

2006 – 2011 година:
– ПЗУ Ординација “Плодност“ – Битола
Директор, сопственик
Специјалист – Гинеколог Акушер, супспецијалист за фертилитет и стерилитет

2011 година до денес:
– Специјална болница по гинекологија и акушерство – IVF центар „Плодност“- Битола
Директор, сопственик
Специјалист – Гинеколог Акушер, супспецијалист за фертилитет и стерилитет

Работно досие за одбележување

– Има изведено preku 5000 лапароскопски и 1000 хистероскопски операции, резултатите се компарабилни со оние на познатите имиња во областа на репродуктивните технологии.
– Објавени 60 трудови во областа на гинекологијата и акушерството и репро-дуктивната медицина.
– Особен придонес и улога во развојот на приватната пракса и амбулантски третман на стерилитет на жената со методи на асистирана репродуктивна технологија (Swim up, AIH, Induction of ovulation, Conserve treatment of sterility).
– 1995 година: Државна Болница, гинеколошко одделение – Битола, за прв пат во Македонија ја применува напредната оперативна лапараскопска хирургија.
– 1997 година: Државна Болница, гинеколошко одделение – Битола, за прв пат во Македонија ја применува методата на брз царски рез Misgave ladach.
– 2003 година: Ја применува IVF методата во ПЗУ Ординација “Плодност“. До денес породени 1100 бебиња од програмата на ин-витро оплодување, со највисок процент на бременост во Македонија од 48%.
– 2011 година: основач е на Приватната специјална болница по гинеколгија и акушерство и ИВФ центар за асистирана хумана репродукција „Плодност“ Во Битола применувајќи породување ин витро оплодување, сите гинеколошки операции лапараскопска хистеректомија и лапароскопска хирургија на ретроперитонеум.

Обуки

1991-1993 година:
– Супспецијализација во Белград, Р. Србија од областа на стерилитет и инфертилитет;

1994 година:
– Универзитетски клинички центар – Љубљана, Словенија, каде ги научи основите на лапараскопската оперативна хирургија;

1998 година
– Универзитетски клинички центар – Љубљана, Словенија, курс за лапароскопија и хистероскопија;

2001 година:
– Посетува курс за лапароскопска хирургија кај проф. Herry Reich (пионер во лапароскопската хирургија) во Забок;

2002-2004 година:
– стручен престој во IVF-Gruppe (Fraunklinik Prien) во Приен, Германија (обука за аспирација на фоликули);

Јануари 2003 година:
– Fertility center Hamburg – Germany (обука за оваријална стимулација);

Феруари, март 2003 година:
– Fertility center Prien – Germany (обука за аспирација на фоликули и ембриотрансвер);

Декември 2003 година:
– Центар за OBMP, Постојна – Словенија (обука во областа на IVF оплодување, ЕТ и оваријална стимулација;

од 2002 до 2004 година неколку пати :
– Fertility center Prien – Germany (активно учество во 1200 IVF циклуси со Dr Miguel J.Hinrichsen):

Ноември 2010 година:
– Endoscopy in Reproductive Medicine, Laparoscopy suturing technique – Лувен, Белгија;

Октомври 2011 година:
– Теоретски курс на Фондацијата за фетална ехокариографија за скен во 11-13 недела, Kypros Nikolaidis, London;

Април 2013 година:
– Теоретски курс на Фондацијата за фетална ехокардиографија за Фетална ехокардиографија, Kypros Nikolaidis, London;

Септември 2013 година:
– IV Mindray Ultrasound Forum, Истанбул, Турција;

Декември 2013 година:
– Постдипломски курс 8 – “Advanced course in hysterectomy”, Sesto Fiorentiono -Italy

Февруари 2016 година:
– Завршена обука за работа на апарат Електрохирушки Генератор ЕРБЕ Био 300Д – Скопје.

Работилници

Октомври 2003 година:
– Курс “Management of Breast Cancer”, организиран од Европската школа за онкологија, Битола;

Март 2007 година:
– Кампус курс ‘Update on PCOS’, организиран од Европското Здружение за Хумана Репродукција и Ембриологија, Солун, Грција;

Ноември 2009 година:
– Работилница “Congenital uterine anomalies and reproductive outcome ”– Универзитет во Манчестер, Обединетото Кралство;

Октомври 2010 година:
– Работилница по гинеколошка ендоскопија – Ремедика, Скопје;

Ноември 2010 година:
– Кампус курс “Endoscopy in Reproductive Medicine”, организиран од Европското Здружение за Хумана Репродукција и Ембриологија, Leuven, Белгија;

Јуни 2012 година:
– Gynecology Master Class, Covidien European Training Centre, Elancourt, Франција;

Април 2013 година:
– Работилница “The impact of reproductive surgery in increasing pregnancy rates in ART”, ART Hospital of Obstetrics Gynecology Cuza Voda, Иаси, Романија.

Конгреси

– 6th annual International Congress for Gynecology Endoscopy 1997-Singapure;
– First national symposium of Bulgarian endoscopic surgery 1996,Borovec Bulgaria;
– First International congress of surgery Belgrade 1996, XXll and XXlll Sterility, Infertility Yugoslavian symposium 1996;
– 7th congress of the European Society for Gynecology Endoscopy, Lausanne Switzerland 1998 -oral presentation: Laparoscopic approaches to ovulation induction:Ovarian drilling and electrosurgical Furroving technique
– Активно учество на Прв Конгрес на Гинеколози и Опстетричари од Република Македонија со Меѓународно Учество, Октомври 1998;
– ESHRE годишен конгрес 19-22 Јуни 2005- Копенхаген;
– ESHRE годишен конгрес 27-30 Јуни 2004 – Берлин;
– Fifth World Congress on Ovulation Induction, 13-15 Септември, 2007, Рим – Италија;
– ESHRE годишен конгрес 06-09 Јули 2008 – Барцелона;
– петти светски конгрес за овулациона индукција 13-15 Септември Рим;
– ESHRE годишен конгрес 01-04 Јули – Лион;
– ESHRE годишен конгрес 18-21 Јуни 2006 – Прага;
– ESHRE годишен конгрес 28 Јуни до 01 Јули 2009 – Амстердам;
– The 3rd International IVI Congress, 14-16 Мај 2009 – Мадрид;
– Шести светски конгрес за овулациона индукција 30 Септември – 2 Октомври 2010 – Неапол;
– 2 интернационален конгрес за IVF 27-30 Октомври 2005 – Атина;
– The 3rd International IVI Congress, 14-16 Мај, 2009, Мадрид, Шпанија;
– 6th World Congress on ovulation induction, Непал, Итслијс, 30-септември-2-октомври 2010;
– 5ти Уро-онколошки Зимски конгрес , Февруари 2013, МАНУ Скопје;
– Поканет предавач на 3от Конгрес на Гинеколози и Акушери на Македонија, Мај 2013, Охрид;
– “The Best Practices of ASRM and ESHRE Meeting” – Cortina d’Ampezzo, Италија, 27 Февруари – 1 Март 2014;
– ESHRE годишен конгрес 29 Јуни-02 Јули 2014 – Минхен, Германија;
– 3rd Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE) Congress, заедно со 6th Annual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy (TSGE), Април 2015, Анталија, Турција;
– ESHRE годишен конгрес 14-17 Јуни 2015 – Лисабон, Португалија;
– XIX Конгрес на Лекарите на Република Македонија, со меѓународно учество, 1-3 Октомври, 2015, Скопје;
– ESHRE годишен конгрес 03-06 Јули 2016 – Хелсинки, Финска;

Симпозиуми

– 19-20 Ноември 1993, Учество на Петтите Битолски Медицински Денови со стручно-научен труд, Битола;
– 9-11 Септември 1996, Учество на Вторите Македонско-Бугарски гинеколошко-перинатолопки денови, Охрид;
– 16-17. Декември 2010 – XIV Југословенски Симпозиум за фертилитет и стерилитет “Фертилитет и Стерилитет 2010 – Белград;
– 24-25 Октомври 2003 Трет интернационален симпозиум за асистирана репродукција – Љубљана;
– 08-09 Декември 2006 (Симпозиум – Новитети во хуманата репродукција 2006. со меѓународно учество) – Белград;
– 03-04 Јуни 2010 (Современи методи, дијагностички процедури и третман во репродуктивната медицина) – Белград;
– 17-Јуни-2011 Хормонска Контрацепција – Скопје;
– 21-Ноември-2008 Машко Здравје Придобиен инфертилитет – Скопје;
– 1 март 2007 – Симпозиум за полицистичен оваријален синдром – Солун;
– 06-Мај-2010 3D 4D Ехосонографија – Будва;
– 7-8. Мај 2010 – Медитерански Симпозиум за Репродуктивна Медицина, Будва;
– 19-20 Ноември 2010 – Прв интернационален симпозиум по ендоскопска хирургија– Плевен;
– 27. Април 2012 – “Новини во Биомедицинско Потпомогнато Оплодување (БПО)” – Скопје;
– 05-06 Декември 2014 (Симпозиум – Новитети во хуманата репродукција 2014. со меѓународно учество) – Белград (орална и постер презентација);
– 14-16 Мај 2015, XIII Годишен Состанок на Медитеранското Здружение за Репродуктивна Медицина, Љубљана, Словенија;
– 21-24 Април 2016, XIV Годишен Состанок на Медитеранското Здружение за Репродуктивна Медицина, Измир, Турција;
– 5-6 Мај 2016, Кампус симпозиум “Surgery in reproductive medicine: benefits and limits”, организиран од Европсокото Здруижение за Хумана репродукција и Ембриологија, Солун, Грција;
– 1-3 Септември 2016, International Summit on Reproductive Medicine, Лугано, Швајцарија;
– 08-11 Септември 2016, VI Национална конференција по минимално инвазивна гинеколошка хирургија, Злати Песоци, Бугарија (орална презентација);
– 02-03 Декември 2016 (Симпозиум – Новитети во хуманата репродукција 2016. со меѓународно учество) – Белград (орална и постер презентација);

Трудови

– Oбјавени 60 трудови во областа на гинекологијата и акушерството и репродуктивната медицина;
– Коавтор на книгата за Репродуктивна медицина издадена од Проф. Д-р Саво Бојовиќ (2005 година).

Здруженија

– МАКЕДОНСКА ЛЕКАРСКА KОМОРА – АКТИВЕН ЧЛЕН;
– ESHRE (EUROPEAN SOCIETY FOR HUMAN REPRODUCTION AND EMBRYOLOGY) – АКТИВЕН ЧЛЕН;
– ASHR (AMERICAN SOSIETY FOR HUMAN REPRODUCTION);
– IVI – SPAIN;
– ЛЕКАРСКО ДРУШТВО – СРБИЈА;
– ЛЕКАРСКО ДРУШТВО – СЛОВЕНИЈА;
– ЛЕКАРСКО ДРУШТВО – ХРВАТСКА.

Награди

1998 година:
– Награда на град Битола „4-ти Ноември“

2004 година:
– Награда на град Битола „4-ти Ноември“;
– Наградата на Битолски весник за најуспешна личност на годината;

2005 година:
– Плаката од МЛД, за значаен придонес во остварувањето на целите и задачите на МЛД;

2006 година:
– Наградата на Битолски весник за најуспешна личност на годината;

2009 година:
– Прогласен за најпопуларна личност на годината од страна на ТВ “Орбис“ – Битола;

2010 година:
– Наградата на Битолски весник за најуспешна личност на годината;

2011 година:
– Награда на град Битола „4-ти Ноември“;
– Прогласен за најпопуларна личност на годината од страна на ТВ “Орбис“ – Битола;

Полиња на интерес

– Репродуктивна медицина
– Ендоскопска хирургија во репродукцијата и онкологијата
– IVF

Телефон за контакт: 047 208 880

е-маил: plodnost@t-home.mk , info@plodnost.com.mk