45% УСПЕШНОСТ ВО ИВФ ПОСТАПКИТЕ

  • македонски

Работно време: : 24/7
  Контакт : +389 47 208 880

Доктори

прим.д-р Аница Апчевска

Образование:

– Медицински факултет Универзитет во Белград Р. Србија
– Медицински факултет Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје – специјализација по педијатрија
– Медицински факултет Универзитет во Белград Р. Србија – субспецијализација по детска неврологија

Работно искуство:

– Клиничка болница Битола
– ПЗУ специјална болница по гинекологија и акушерство „Плодност“ Битола

Телефон за контакт: 047 208 880

info@plodnost.com.mk