45% УСПЕШНОСТ ВО ИВФ ПОСТАПКИТЕ

  • македонски

Работно време: : 24/7
  Контакт : +389 47 208 880

Доктори

прим. д-р Александар Ристески

Образование:

– Медицински факултет Универзитет во Белград, Р. Србија
– Медицински факултет Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

Работно искуство:

– Здравствен дом Прилеп
– Градска општа болница „Борка Талески“ Прилеп
– ПЗУ специјална болница по гинекологија и акушерство „Плодност“ Битола

Телефон за контакт: 047 208 880

info@plodnost.com.mk