45% УСПЕШНОСТ ВО ИВФ ПОСТАПКИТЕ

  • македонски

Работно време: : 24/7
  Контакт : +389 47 208 880

Доктори

д-р Синиша Трпчевски

Образование:

– Медицински факултет Универзитет во Белград, Р. Србија
– Специјализација во Клиника Велс-Гризкирхен, Универзитетска болница на Медицинскиот универзитет Виена, Грац и Инсбрук

Работно искуство:

– Клиника Велс-Гризкирхен, Универзитетска болница на Медицинскиот универзитет Виена, Грац и Инсбрук
– ПЗУ специјална болница по гинекологија и акушерство „Плодност“ Битола

Телефон за контакт: 047 208 880

info@plodnost.com.mk