45% УСПЕШНОСТ ВО ИВФ ПОСТАПКИТЕ

  • македонски

Работно време: : 24/7
  Контакт : +389 47 208 880

Доктори

д-р Марија Христовска

Образование:

– Медицински факултет Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

Работно искуство:

– ПЗУ Билјана Талевска Битола
– Општа болница Прилеп
– ординација по гинекологија „Плодност“
– ПЗУ специјална болница по гинекологија и акушерство „Плодност“ Битола

Телефон за контакт: 047 208 880

е-маил: drmarijahristovska@gmail.com , info@plodnost.com.mk