45% УСПЕШНОСТ ВО ИВФ ПОСТАПКИТЕ

  • македонски

Работно време: : 24/7
  Контакт : +389 47 208 880

Доктори

д-р Благојче Обедниковски

Образование:

– Медицински факултет Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

Работно искуство:

– Клиничка болница Битола
– ПЗУ специјална болница по гинекологија и акушерство „Плодност“ Битола

Телефон за контакт: 047 208 880

е-маил: blagojce.obednikovski@plodnost.com.mk , info@plodnost.com.mk