Видео операции

Complete uterine septum with two cervical ostium

Отстранување на аденомиозно ткиво од матка

ХТА - Тотална Адоминална Хистеректомија - HTA

Радикална Лимфаденектомија - Lymphadenectomy Radical

Tubostoma laparoscopy

T-shaped uterus hysteroscopy

4D Ultrasound

Cystectomy - Salpingo ostomy

Cystectomy & Myomectomy

Ovarian Tumor - Laparoscopic Adnexectomy

Polypectomy and Myomectomy

Septum Uteri - Class A

Office hysteroscopy - Cold Cutting - Polypectomy

Myoma Peduncularis

Laparascopy Ovarian Drilling - PCO sindrom

Laparascopy Adhesiolysis Salpingectomy