прим.др. Александар Ристески

прим.др. Александар Ристески

Радиолог

  • Матурирал во Гимназија „Мирче Ацев“ Прилеп, 1968
  • Дипломирал на Медицински факултет Белград, 1975­
  • ­­Специјализирал Радиологија на Медицински Факултет Скопје, 1982
  • Звање Примариус, 1994­
  • ­Мал ултрасонографски атлас на абдомен и ретроперитонеум, Прилеп, 1993­
  • ­ДOJKA (ембриологија, анатомија и физиологија, imaging дијагностика,патологија) – краток потсетник, HELLENIK RESCUE TEAM, 2006­
  • ­Стручни и научни трудови објавени на конгреси, симпозиуми и стручни состаноци и работилници во и надвор од земјата, околу 50.­