Ентериер и екстериер

Болница Плодност

Болница Плодност

Болница Плодност

Болница Плодност

Болница Плодност

Болница Плодност

Болница Плодност

Болница Плодност

Операциона сала

Операциона сала

Операциона сала

Интентизвна нега

Интензивна нега

Интензивна нега

Интензивна нега

Интензивна нега

Интензивна нега

Родилна сала

ИВФ Амбуланта

ИВФ одделение

Амбуланта

Рентгенолошки оддел

Чекална пред амбуланти

Гинеколошка амбуланта

Гинеколошка амбуланта

Гинеколошка амбуланта

Гинеколошка амбуланта

Гинеколошка амбуланта

Гинеколошка амбуланта

Гинеколошка амбуланта

Гинеколошка амбуланта

Дневна болница

Апартман за престој

Тоалет во апартман за престој

Докторска соба

Соба за престој

Соба за престој

Соба за престој

Тоалет

Соба за престој

Анестезиолошка амбуланта

Дневна болница

Дневна болница

Дневна болница

Лабораторија

Лабораторија

Неонатологија

Неонатологија

Неонатологија

Инкубатори

Инкубатори

Соба за престој

Соба за престој

Амбуланта

Стерилизатор

Перална

Вежбална

Чајна кујна

Соблекувална

Тоалет

Канцеларии

Канцеларии

Канцеларии

Приемно одделение

Приемно одделение

Приемно одделение

Болница Плодност во зимско руво

Болница Плодност во зимско руво

Болница Плодност во зимско руво

Болница Плодност

Болница Плодност