Фетален ехо-кардиографски скрининг

Фетален ехо-кардиографски скрининг

Фетален ехо-кардиографски скрининг на плод кај бремени во 20та гестациска недела.

Прегледите ќе биде извршени на 20.04.2013г. (сабота) во термините кој ќе ги закажете на телефоните 047 208 880 и 047 208 881.

Овој преглед е необходен за сигурност на здравјето на вашето новородено.

Закажување во Болница Плодност Битола на телефоните 047 208 880 и 047 203 881.

Скринингот го извршува д-р.Лилјана Лазароска - спец.педијатар, суб.спец.кардиолог

Цена: 2000ден.

1-s2.0-S0894731712007146-gr3ttts_2

Болница Плодност Битола