Учество на IV Конгрес на здружение на анестетичари на Србија

Учество на IV Конгрес на здружение на анестетичари на Србија

Болница Плодност - Hospital Plodnost зеде учество на IV Конгрес на здружение на анестетичари на Србија кое се одржуваше во Белград, 3-5 октомври 2014.

Мед.сестра Билјана Марковска изврши презентација на труд на тема „Преоптеретување со течности за време на хистероскопија“. Исто така зеде и учество на повеќе работилници: „Нови насоки во кардиопулмонална и церебрална реанимација“ и „Значење и примена на I-gel маска во хоспитални и вонхоспитални услови“.

Добитник на Сертификати за учество на курсевите и презентација

Болница Плодност Битола