Тумуректомија на граден кош

Тумуректомија на граден кош

Тумуректомија на граден кош

Почеток на операцијата
Тумуректомија на граден кош

Тумуректомија на граден кош

Почеток на операцијата
Тумуректомија на граден кош

Тумуректомија на граден кош

Тек на операција
Тумуректомија на граден кош

Тумуректомија на граден кош

Тек на операција
Тумуректомија на граден кош

Тумуректомија на граден кош

Тек на операција
Тумуректомија на граден кош

Тумуректомија на граден кош

Тек на операција
Тек на операција

Тумуректомија на граден кош

Тек на операција
Завршеток на операција

Тумуректомија на граден кош

Завршеток на операција
Завршеток на операција

Тумуректомија на граден кош

Завршеток на операција