Спојување на клетки и раст на ембриони

Бластоциста

ИВФ Лабораторија

Спојување на клетки и раст на ембриони - Бластоциста
Спојување на клетки и раст на ембриони - Морула

ИВФ Лабораторија

Спојување на клетки и раст на ембриони - Морула
Осумклеточен ембрион

ИВФ Лабораторија

Спојување на клетки и раст на ембриони - Осумклеточен ембрион
ivf-labor-kletki-4

ИВФ Лабораторија

Спојување на клетки и раст на ембриони - Четириклеточен ембрион
2 ПН

ИВФ Лабораторија

Спојување на клетки и раст на ембриони - 2 ПН
Јајна клетка за ICSI

ИВФ Лабораторија

Спојување на клетки и раст на ембриони - Јајна клетка...
Јајна клетка

ИВФ Лабораторија

Спојување на клетки и раст на ембриони - Јајна клетка