Прокалцитонин (РСТ) - најважен клинички маркер за рана диференцијација на вирусна и бактериска инфекција

Прокалцитонин (РСТ) - најважен клинички маркер за рана диференцијација на вирусна и бактериска инфекција

Прокалцитонин (РСТ) - најважен клинички маркер за рана диференцијација на вирусна и бактериска инфекција.
Овој ран биомаркер e специфичен и корисен за време на бактериска инфекција(сепса). Денес е препознатлив како најкорисна алатка во процесот на дијагноза, лекување и времетраење на терапијата.

Од денес достапен и во Болница Плодност. Едниствено во Битола и регионот.

Болница Плодност Битола