Практикувањето на модерните лапараскопски техники во гинекологијата

Практикувањето на модерните лапараскопски техники во гинекологијата

Драги колеги,

Наша чест е да ве поканиме да бидете дел од МЕК КМЕ презентацијата:

1. КМЕ Презентација - Др.Таше Трпчевски - Оперативна хистероскопија кај инфертилни жени (8-месечен приказ)
2. КМЕ Презентација - Др.Владимир Поповски - Современиот пристап во лекувањето на ектопична бременост со акцент на лапараскопскиот третман

Предавањето ќе се одржи во Центарот за култура Битола (мала сала), на 07 Мај, во 11 часот.
Предавањето ќе биде пренесувано преку интернет на веб страна: https://connect.wezupport.se/telemed/
Предавањето е организирано од ЗЛБ и Болница Плодност Битола.
Предавањето е акредитирано за КМЕ бодови во ЛКМ.

Болница Плодност Битола