Операции - Породување

Првото новороденче во новата година 2012 - царски рез

Породување - Операциона сала

Првото новороденче во новата година 2012 - царски рез
Таткото на новороденчето ја пресекува папочната врвца

Породување - Родилна Сала

Таткото на новороденчето ја пресекува папочната врвца
Родилката со своето дете за време на операцијата

Породување - Операциона сала

Родилката со своето дете за време на операцијата
Родилката со своето дете за време на операцијата

Породување - Операциона сала

Родилката со своето дете за време на операцијата
Вадење на новороденчето од утробата за време на царски рез

Породување - Операциона сала

Вадење на новороденчето од утробата за време на царски рез
Употреба на спинална анестезија каде мајката е будна и го гледа своето новороденче додека се извршува царскиот рез

Породување - Операциона сала

Употреба на спинална анестезија каде мајката е будна и го...
Новороденче (Царски рез)

Породување - Операциона сала

Новороденче (Царски рез)
Вадење на новороденчето од утробата за време на царски рез

Породување - Операциона сала

Вадење на новороденчето од утробата за време на царски рез
Припрема на родилката за спинална анестезија за извршување на царски рез

Породување - Операциона сала

Припрема на родилката за спинална анестезија за извршување на царски...