Нов Стерилен кабинет IVFTECH 180

Нов Стерилен кабинет IVFTECH 180

Нашата болница деновиве се опреми со нов Стерилен кабинет IVFTECH 180, со вертикален проток на стерилен воздух, компјутерски контрoлиран и автоматизиран. Истиот служи за микроманипулација со ембриони и јајни клетки во асептични стерилни услови.

Опремен е со најновите микроскоп лупи NIKON ZMS 18 и SMZ 1270 со големо зголемување и најсовремени камери со 3D слика на ембрионите и јаните клетки. Сега ни се зголемуваат, можностите за витрификација (замрзнување на јајни клетки, сперматизоиди, ембриони и тестикуларно ткиво).

Болница Плодност Битола