Лапараскопска операција со Liga -Sure

Лапараскопска операција со Liga -Sure

Денес во болница ПЛОДНОСТ е извршена лапараскопска операција со Liga - Sure, на вонматерична бременост. Пациентката мобилна вториот час по операцијата, која што болницата ја напушти попладнево.

Ова е уште еден доказ дека ги следиме најсовремените трендови на моредната медицина.

Болница Плодност Битола