Едукација за напредна лапараскопска хирургија во Фиренца, Италија

Едукација за напредна лапараскопска хирургија во Фиренца, Италија

Едукација на др.Таше Трпчевски за напредна лапароскопска хирургија во гинекологијата (Postgraduate Course - ADVANCED COURSE ON HYSTERECTOMY, Florence, Italy).

На едукацијата учествуваат еминентни докажани доктори од Италија, како др.Фијачевенто, др.Лита, др.Напи и многу други. Курсот се одржа во Фиренца Италија, траеше три денови, со практичен дел, видео сесии, предавања и work shop рамо до рамо со најдобрите доктори за лапароскопска хирургија.

Болница Плодност секогаш цели кон наградување на знаењето на докторите и мед.персонал, внесување на светските трендови во пракса во Македонија.

Галерија од настанот:

Болница Плодност Битола