Болница Плодност учесник на Mindray конгрес во Охрид

Болница Плодност учесник на Mindray конгрес во Охрид

Болница Плодност зеде учество на меѓународниот конгрес на Mindray кој се одржа во Охрид.

На конгресот презентација извршија:
- Д-р.Таше Трпчевски - Mindray - One solution
- Д-р. Кристинка Пајаковска - Ultrasound possibilites for detection of absent nasal bone in second trimester of pregnancy (Case report) (Mindray DC-8 ultrasound)

Во прилог е дадена галеријата од конгресот, погледнете ја

Болница Плодност Битола