Πрвата работилница на Здружението на мед.сестри, акушерки и техничари

Πрвата работилница на Здружението на мед.сестри, акушерки и техничари

На 13.12.14г. се одржа првата работилница на здружението на мед.сестри, акушерки и техничари - Славјаниа Влахчева во организација на г.с Ребека Алексовска и сестрите од Болница Плодност Битола.

Работилницата со поздравен говор ја отвори др.Таше Трпчевски и даде целосна поддршка на истата за во иднина. Работилницата ја водеше дипл.сестра - акушерка Снешка Дмитровиќ.


На оваа работилница предавања одржаа:
- дипл.мед.сестра Анета Јошевска Дамчевска на тема: Улогата на мед.сестри во ИВФ одделот
- дипл.мед.сестра Билјана Марковска на тема: Преоптоварување со течности (медиуми) за време на хистероскопска операција

На општо задоволство на присутните, особено внимание се обрна на дискусијата за формирање Комора на мед.сестри акушерки и техничари, која надеваме дека ќе се реализира во иднина.

Во прилог е дадена галеријата од работилницата:

Болница Плодност Битола